POKONUJEMY BARIERY JAKOŚCI

Zarządzanie jakością i automatyzacja pomiarów
to nasza domena w 9hq.pl

Nieustannie wzrastający rynek masowej produkcji wymaga nowoczesnych sposobów do zarządzania jakością.
Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom należy sięgnąć po nowoczesne rozwiązania pozwalające na usprawnienie i przyśpieszenie naszych działań. Systemy nowej generacji zarządzania jakością oraz automatyzacja pomiarów zakłada eliminację problemów w możliwie jak najszybszy sposób. Dynamiczny rozwój informatyki, techniki i analizy statystycznej dały nowe możliwości pozwalające na spełnienie wymagań krytycznych procesów produkcyjnych i jakościowych.

Jako liderzy w branży pomiarów, akwizycji danych i analizy statystycznej chcemy zaproponować Twojej firmie rozwiązania na miarę wysokich oczekiwań XXI wieku i przemysłu 4.0.

Nasze produkty

chy.stat

Inteligentna Statystyka.
Nowoczesne, standardowe oprogramowanie składające się z modułów. To nie CAQ, MES, ani LIMS, ani BI. To wszystko w jednym. Pomaga w stabilności i ciągłej optymalizacji procesów produkcyjnych.

UTTec

Koncentrujemy się na opracowywaniu systemów monitorowania obrabiarek, które są proste i łatwe w obsłudze. Umożliwia to optymalną ocenę odpowiednich danych napędowych i przeniesienie ich do procesu obróbki.

iqs

Kompletny system CAQ.

Oprogramowanie CAQ zgodne z zasadą pętli sterowania. Sukces ekonomiczny opiera się na ciągłym doskonaleniu wszystkich procesów korporacyjnych.

Sposób współpracy z nami

Konsultacja

Wsparcie w doborze oprogramowania do akwizycji i analizy danych oraz doradztwo w integracji sprzętu kontrolno-pomiarowych.

Instalacja

Stosując najnowsze technologie oraz systemy serwerowe uruchamiamy optymalne środowisko dla rozwoju systemów jakościowych.

Wdrożenie

Ujednolicamy, zarządzamy i centralizujemy dane jakościowe różnych stanowisk kontrolno-pomiarowych z różnych środowisk i od różnych dostawców.

Trening

Nasza wykwalifikowana kadra trenerska przekaże wiedzę w bardzo przystępny sposób, a warsztaty zostaną zrealizowane zgodnie z wymaganiami klienta i najlepszymi praktykami dedykowanych szkoleń.

CHYtra STATystyka

Inteligentna Statystyka, nowoczesne, standardowe oprogramowanie składające się z modułów. To nie CAQ, MES, ani LIMS, ani BI. To wszystko w jednym. Pomaga w stabilności i ciągłej optymalizacji procesów produkcyjnych.

Staniemy się Twoimi wiarygodnymi partnerami, oferującymi kompetencje informatyczne i statystyczne, od planowania koncepcyjnego po wdrożenie. Nikt nie zna Twoich procesów lepiej niż Ty, dlatego zawsze staramy się uwzględniać Twoje spostrzeżenia w konfiguracji naszego oprogramowania, aby jak najlepiej odpowiadało Twoim potrzebom.

Inteligentny system w browarze

Czy nasz system zwrócił Twoją uwagę? Nie wahaj się, poczytaj więcej i sprawdź wersję demo, w której możesz zobaczyć gromadzenie danych na linii rozlewniczej piwa z 7 stacjami. Wersja demo pozwala wypróbować wszystkie nasze moduły.

Lepsze wyobrażenie o tym, co nasz system może dla Ciebie zrobić, możesz uzyskać dzięki naszym komentarzom lub przykładowym rozwiązaniom innych firm. Więc nie wahaj się z nami skontaktować.

Dzięki Uttec, zawsze o krok dalej

Od lat koncentrujemy się na opracowywaniu systemów monitorowania obrabiarek, które są proste i łatwe w obsłudze.

UT-Cm®-Basic służy do monitorowania procesu obróbki pod względem kolizji oraz rejestruje parametry pracy wrzeciona. Dzięki temu wykrywa i zapobiega poważnym uszkodzeniom. Oznacza to, że ten system chroni zarówno narzędzia jak i wrzeciono. System zwiększa przejrzystość procesów obróbki, a tym samym daje większe możliwości do ich optymalizacji. W rezultacie, przestoje na obrabiarce (np. poprzez kolizje narzędzia) mogą zostać w dużym stopniu skrócone lub wyeliminowane.

Więcej niż tylko monitorowanie kolizji

Informacje takie jak brak narzędzia w uchwycie, jego zużycie lub uszkodzenie, to nie jedyne co potrafi ten system. Główną ideą jest, aby wymienione wcześniej warunki rozpoznać oraz im zapobiegać. Ponadto UT-Tm®-Basic zapewnia przejrzystość procesów, m.in. poprzez pomiar poboru mocy czy wibracji na wrzecionie. Dane te mogą być wykorzystane do optymalizacji wartości parametrów skrawania. Oznacza to, że można testować wyższe wartości posuwów lub wykorzystywać narzędzia, aż do momentu ich całkowitego zużycia. W rezultacie system UT-Tm® jest sensowną inwestycją, do systematycznej redukcji czasów cykli w produkcji.

iqs

iqs - Wyjątkowe potrzeby dla zapewnienia jakości

W wielu firmach analiza przyczyn i skutków możliwych błędów jest już standardem skutecznego zapobiegania brakom.

Oprogramowanie iqs-CAQ obejmuje wszystkie poziomy zapewnienia jakości, od planowania, przez kontrolę produkcji, po analizę wskaźników systemu jakości. 

iqs FMEA pełni rolę inteligentnego narzędzia, które gromadzi wszystkie doświadczenia z obszaru produkcji i udostępnia go całej firmie w postaci potężnego magazynu wiedzy. Wszelkie reklamacje i zmiany w cyklu życia produktu powodują dostosowanie odpowiednich procedur FMEA.

Modułowość platformy iqs zapewnia doskonałą wewnętrzną koordynację działań. Zmiany adaptowane dla danej rodziny produktów są dziedziczone dla wszystkich skorelowanych FMEA.

iqs

Trwały sukces dzięki zastosowaniu konsekwentnej pętli kontroli jakości

Poprzez ciągłe poszukiwanie przyczyn błędów wszystkie systemy z produkcji i zaplecza oraz innych działań biznesowych powinny być stale doskonalone. System iqs CAQ opiera się na zasadach W. Edwardsa Deminga i dąży do jakości i ciągłego doskonalenia (CIP) w procesie produkcyjnym. Wszystkie moduły iqs oparte są na systemie PDCA.

iqs FMEA – Korzystaj z widoku indywidualnego dla produktu. Dzięki integracji z CAD możesz szybko i łatwo przejmować do FMEA charakterystyki z rysunków modeli 3D PDF.

Chcesz wdrożyć podobne rozwiązania?

O nas

9HQ Seehafer & Jendryczka Sp. j.
Podwiesk 3b
86-200 Chełmno
Polska

Kontakt

© 2022 9HQ. ALL RIGHTS RESERVED